Genealogia – pasja na całe życie

26 kwietnia 2015

Górnicy, krawcy i kwiaciarz

Opublikowano: 26.04.2015, 13:56

    Jednym ze zjawisk społecznych typowych dla ludności Polski na przełomie XIX i XX wieku była emigracja zarobkowa. Wywołały ją przeludnienie wsi, brak ziemi oraz możliwości zdobycia pracy, ucisk gospodarczy i polityczny państw zaborczych. Głównym kierunkiem emigracji były Stany Zjednoczone, ale część osób skusiły też korzystne warunki zaoferowane przez rządy krajów z Ameryki Południowej, Brazylii i Argentyny.
Zjawisko emigracji dotyczy także mieszkańców Chronowa i pobliskiej Uszwi. Wspomina o tym Stanisław Nabielec w swej monografii:

     Z powodu chronicznego głodu ziemi znaczna ilość mieszkańców wsi już od 1885 roku zaczęła opuszczać rodzinną wioskę, aby poza jej opłotkami szukać polepszenia swojej doli. Najczęściej emigrowali ludzie młodzi, którzy kierowali się do kopalń ostrawskich lub w nielicznych przypadkach poza ocean do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

    Czym zajmowali się emigranci, jaką pracę wykonywali? Większość zapewne pracowała w rolnictwie lub przemyśle. W odrębnym wpisie przedstawię informacje na temat Piotra Białki z Chronowa, który osiadł w Bay City w stanie Michigan i pracował jako górnik w pobliskiej kopalni oraz Józefa Wojewody z Chronowa, który również wyemigrował i osiedlił się z rodziną w Bay City.

     Znalazłem też na portalu cookcountyclerkofcourt.org informacje dotyczące osób mieszkających w Chicago i ubiegających się o przyznanie obywatelstwa. W odpowiedniej rubryce zapisywano też zawód (occupation).
Oto zestawienie dla sześciu osób z Chronowa i Uszwi, zapis zobaczyć można na zamieszczonych niżej zrzutach ekranu odpowiednich stron ze wspomnianego portalu:

1. Jan Porwisz z Chronowa – krawiec (tailor);
2. Jakub Kural z Uszwi – krawiec (tailor);
3. Walenty Kural z Uszwi – krawiec (tailor);
4. Józef Kurowski z Uszwi – pracownik (laborer);
5. Wiktoria Kwiatkowska z Uszwi – gospodyni domowa (housekeeper);
6. Władysław Stokłosa z Chronowa – kwiaciarz (florist).

porwisz_jan_1porwisz_jan_2kural_walenty_uszew_krawieckural_jakub_uszew_krawiecstoklosa_wladyslaw

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.